Silver Partner / Virtualització / Software

Citrix subministra tecnologies de virtualització de servidors, connexió en xarxa, programari-com a-servei i informàtica en el núvol, entre les quals es compten els productes Xen de codi obert.

La virtualització d’aplicacions i escriptoris permet executar una aplicació des d’un dispositiu en el qual no està instal·lada.

“Aquest és el motiu pel qual existeix Citrix: garantir que els empleats sempre tenen un accés ràpid i senzill als recursos que necessiten per a fer bé el seu treball, independentment d’on els porti el treball o el que succeeixi al seu voltant.”

Certificacions

  • Citrix Certified Associate – Virtualization
  • Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP – V)